Veselības dienas bērniem projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros

No 23. līdz 26. oktobrim Profesionālās tālākizglītības iestāde “PURE Academy” sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību organizēja Veselības dienas bērniem projekta “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros. Projekta mērķis bija veidot bērniem izpratni par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz dzīves kvalitāti.

Veselības dienas īstenoja SIA “PURE Academy” darbinieki sadarbībā ar pieredzes bagātiem, profesionāliem nodarbību vadītājiem: pedagoģijas doktori Olgu Glikasu, psiholoģijas maģistri Viju Zēlerti, pedagoģijas doktori Helēnu Vecenāni, izglītības zinātņu maģistri Zitu Valku, informācijas tehnoloģiju maģistru Kasparu Lauri, sociālo zinātņu doktori komunikācijas zinātnē Ingu Pūri un pārmaiņu treneri, seksologu Arturu Šulcu.

Četru dienu garumā bērniem tika piedāvātas izglītojošas nodarbības un dažāda veida fiziskās aktivitātes (stafetes, rotaļas, vingrošana veselībai un labsajūtai). Dalībnieki apguva veselīga dzīvesveida pamatprincipus, izzināja fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienā, mācījās pieņemt sevi un savu ķermeni, uzzināja par dabas resursu izmantošanas iespējām labsajūtas un veselības nostiprināšanai, sprieda par vardarbības novēršanu saskarsmē ar vienaudžiem un pieaugušajiem,  pētīja drošību interneta vidē, kā arī iedziļinājās labas uzvedības pamatos.

Bērniem bija pieejamas individuālas konsultācijas pie sabiedrībā plaši zināmā pārmaiņu trenera, seksologa Artura Šulca no Rīgas.

Veselības dienās piedalījās 30 bērni vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Pasākums notika Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas telpās un tās apkārtnē.

Veselības dienas tika īstenotas specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.

DSC_3900DSC_3907DSC_3913DSC_3933DSC_3941DSC_3951Veselibas_diena (42)Veselibas_diena (26)Veselibas_diena (39)Veselibas_diena (86)Veselibas_diena (105)Veselibas_diena (111)Veselibas_diena (142)Veselibas_diena (184)

 


Komentēt