Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

3D modelēšana ar SketchUp

Profesionālās pilnveides programma

“3D modelēšana ar SketchUp”

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 35 stundas (no kurām 18 stundas ir neklātiene - patstāvīgais darbs sev ērtā laikā) 

Praktiskie darbi: 125 stundas (no kurām 82 stundas ir neklātiene - patstāvīgais darbs sev ērtā laikā) 

Visas nodarbības notiks tiešsaistē - zoom platformā.

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes

  • Pielietot 3D projektēšanas rīkus tehniskajā modelēšanā (Lietotnes SketchUp darba vides sagatavošana; Navigācija 3D vidē un projekciju skatu iestatīšana; 3D projektēšanas rīki un iespējas; Google 3D Warehouse lietošana; 2D un 3D datņu eksportēšana; 3D projekta izstrāde u.c.).
  • Teksturēt un renderēt 3D objektus (3D objektu teksturēšana; Kameru izmantošana skatos; 3D projekta renderēšana; 3D video veidošana).
  • Sagatavot izstrādāto 3D modeli drukai.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

  • 3D modeļa izstrāde (Lietotnes SketchUp darba vides sagatavošana; Navigācija 3D vidē un projekciju skatu iestatīšana; 3D projektēšanas rīki un iespējas; Google 3D Warehouse lietošana; 2D un 3D datņu eksportēšana; 3D projekta izstrāde              u.c.)
  • 3D vizualizācija (3D objektu teksturēšana; Kameru izmantošana skatos; 3D projekta renderēšana; 3D video veidošana)
  • 3D druka (3D modeļa sagatavošana drukai; 3D drukas materiāli)
  • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotā pasniedzēja: 

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

Dalības maksa: 512 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (51,20 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: www.macibaspieaugusajiem.lv

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv