Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Reklāmas organizēšanas pamati komercdarbībā

Profesionālās pilnveides programma "Reklāmas organizēšanas pamati komercdarbībā"

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību apjoms: 160 akad. stundas (3-4 mēneši)

Programmas saturs: 

  • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, komercdarbības formas, riski; plānošana un analīze; produkts un tirgus izpēte; biznesa plāna izstrāde u.c.
  • mārketings un sabiedriskās attiecības komercdarbībā (mārketinga un sabiedrisko attiecību būtība; mārketings komercdarbībā; sabiedriskās attiecības komercdarbībā u.c.
  • reklāmas organizēšanas pamati (reklāmas būtība (reklāma kā mārketinga un sabiedrisko attiecību instruments; reklāmas izplatīšanas līdzekļi un to analīze, reklāmas klasifikācija, reklāmas aģentūras darba organizācija, tendences reklāmas aģentūru attīstībā un sadarbībā ar klientiem u. c.); reklāmas ētiskie un juridiskie aspekti (ētika reklāmās un reklāmdarbībā, reklāmas ētikas kodeksi, ētiskas, godprātīgas un sociāli atbildīgas reklāmas principi, blefs, manipulācija un psihotriki reklāmā, reklāmas likums, autortiesību likums); reklāmas psiholoģiskie aspekti (reklāmas semiotika, reklāmas verbālie un neverbālie psiholoģiskie faktori, krāsu, burtveidolu, kompozīcijas, skaņu nozīme reklāmā, reklāmas ziņojuma izstrādes principi, psihiskie procesi reklāmā (uzmanība, uztvere, emocijas, domāšana, atmiņa), atklātā un slēptā patērētāju vadīšana ar reklāmas palīdzību – sociālie un ētiskie faktori, būtiskākās psiholoģiskās kļūdas mūsdienu reklāmā u. c.; reklāma digitālajā vidē (saturiski bagāta vēstījuma izveide, viedokļu līderu iesaiste, auditorijas iesaiste, reklāmas biežums un labākais laiks, meklētājprogrammu optimizācija (SEO), biežāk pieļautās kļūdas, dizaina nozīme, tendences audio, video un foto izmantošanā); reklāmas plānošana un stratēģija u. c.

Mācību maksa: 400 EUR

Iespēja maksāt pa daļām.

Noslēgumā – profesionālās pilnveides apliecības!

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv