Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

IT izmantošana mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

“IT izmantošana mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā"

17. un 21. oktobrī, tiešsaistē, plkst. 17.30 - 20.20.  

Apjoms: 12 akadēmiskās stundas (8 akad. stundas pedagoga vadībā, 4 akad. stundas – patstāvīgais darbs)

Programmas mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas radošā informācijas tehnoloģiju rīku izmantošanā izglītības iestāžu pedagogiem mācību procesa dažādošanai klātienes vai attālinātā mācību procesā.

Programmas mērķgrupa: pedagogi u.c. interesenti

Tēmas:

  • Pedagoģiskais process un tā organizēšana.
  • IT loma mācību procesā, motivācijas veicināšana.
  • Prezentāciju veidošanas rīki un to atbilstība auditorijai un mērķim.
  • Interaktīva spēle kā viens no mācību paņēmieniem mūsdienīgā stundā.
  • Interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā, ārpusstundu pasākumos un sadarbības veicināšanā.
  • Citi IT rīki mācību procesa dažādošanai un darbam attālināti.
  • IT jēgpilnas atgriezeniskās saites iegūšanai.
  • Pieredzes apmaiņa – materiālu prezentācija.

Nodarbību vadītāja: Dace Okmane, Mg. philol., vairāk nekā 20 gadus ir mācījusi latviešu valodu kā svešvalodu, mācību procesā aktīvi izmantojot IT dažādus rīkus, šobrīd strādā LIP par metodiķi. Pieredzējusi kursu  IT rīku izmantošanā mācību procesā vadītāja.

Nodarbību laikā tiks sniegtas katram pedagogam apgūstamas prasmes! Tās nebūs ļoti specifiskas IT zināšanas, kuras nav apgūstamas bez īpašām IT prasmēm.

Dalības maksa: 48 EUR

Pieteikšanās: ŠEIT

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides APLIECĪBAS, atbilstošas MK noteikumiem Nr. 569 (11.09.2019.)!

Apliecības būs iespēja saņemt mūsu birojā Liepājā vai ar pasta sūtījumu.

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv