Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

IT izmantošana mūsdienīgā klātienes un attālinātā mācību procesā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

15.01.2024. un 22.01.2024. PIRMDIENĀS 18.00-20.40

ATTĀLINĀTI zoomā

Iespēja noskatīties 15.01.2024. ierakstu un pievienoties 22.01.2024.

Programmas mērķis: sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas radošā informācijas tehnoloģiju rīku izmantošanā izglītības iestāžu pedagogiem mācību procesa dažādošanai klātienes vai attālinātā mācību procesā.

Tēmas:

  • Pedagoģiskais process un tā organizēšana.
  • IT loma mācību procesā, motivācijas veicināšana.
  • Prezentāciju veidošanas rīki un to atbilstība auditorijai un mērķim.
  • Interaktīva spēle kā viens no mācību paņēmieniem mūsdienīgā stundā.
  • Interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā, ārpusstundu pasākumos un sadarbības veicināšanā.
  • Citi IT rīki mācību procesa dažādošanai un darbam attālināti.
  • IT jēgpilnas atgriezeniskās saites iegūšanai.
  • Pieredzes apmaiņa – materiālu prezentācija.

Apjoms: 12 akadēmiskās stundas (8 ak. stundas pedagoga vadībā, 4 ak. stundas – patstāvīgais darbs)

Nodarbību vadītāja: Dace Okmane, Mg. philol., vairāk nekā 20 gadus ir mācījusi latviešu valodu kā svešvalodu, mācību procesā aktīvi izmantojot IT dažādus rīkus, šobrīd strādā Liepājas Izglītības pārvaldē par Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāju. Pieredzējusi IT rīku kursu vadītāja.

Nodarbību laikā tiks sniegtas katram pedagogam apgūstamas prasmes! Tās nebūs ļoti specifiskas IT zināšanas, kuras nav apgūstamas bez īpašām IT prasmēm.

Dalības maksa: 48 EUR

Apliecība

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides APLIECĪBA, atbilstošas MK noteikumiem Nr. 569 (11.09.2019.)!

Apliecība būs iespēja saņemt mūsu birojā Liepājā vai arī pa pastu.

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv