Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

ESF mācības

Aktuālā informācija (4.11.2021.)

Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy" piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001!
 
Šobrīd noris projekta 6. kārta, kuras ietvaros piedāvājām mācības apgūt 15 dažādās programmās - 1 tālākizglītības programma un 14 profesionālās pilnveides programmas! Kopumā ir izveidotas 25 mācību grupas. Pateicamies izglītojamajiem par uzticību un izdarīto izvēli!
 
Lielākā daļa izglītojamo mācību procesu jau veiksmīgi apgūst un pavisam drīz tuvojas noslēguma pārbaudījumiem un APLIECĪBAS iegūšanai!
 
Ar nepacietību gaidām projekta 7. kārtu, kurā varēsim interesentiem piedāvāt jaunas un lietderīgas programmas savu kompetenču pilnveidei!
 

 

Pieteikšanās mācībām notiek mājas lapā www.macibaspieaugusajiem.lv! 

  Mācības notiek darba dienu vakaros, sestdienās un svētdienās (ja ir nepieciešams). 

  Mācību izmaksas 90% - 95% apmērā sedz ES fondi un valsts. Mācoties kādā no tālākizglītības programmām, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ.  Programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5% - 10% (atkarībā no izvēlētās programmas).  Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

  KAS VAR PIETEIKTIES

  Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

  Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
   • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
   • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
   • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

  Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vienlaicīgi pieteikties var 3 dažādām programmām. Pēc pieteikšanās noslēgšanas būs iespēja izlemt, kurā no programmām dalībnieks vēlas pievienoties.

  Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

  * strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

  Personu iesniegumu pieņemšana klātienē izglītības iestādē vai iesniegumu pieņemšana izglītības iestādē, kas iesūtīti, izmantojot e-pastu, NAV IESPĒJAMA!

  Ja personai nav pieejams e-pakalpojums, iepriekš piesakoties vizītei, mācībām var pieteikties KLĀTIENĒ (jāuzrāda personu apliecinošs dokuments):

  • Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālrunis: 67854769 vai
  • kādā no 82 VIAA sadarbības pašvaldībām pie pieaugušo izglītības koordinatora, kuru kontaktinformācija atrodama šeit.

  PIEEJAMAIS ATBALSTS

  Aicinām pieteikties laicīgi, konkursa gadījumā priekšroka tiks dota tiem, kas būs pieteikušies agrāk!