Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Praktiskā finanšu grāmatvedība komercdarbībā

Profesionālās pilnveides programma "Praktiskā finanšu grāmatvedība komercdarbībā"

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību apjoms: 160 akad. stundas (3-4 mēneši)

Programmas saturs: 

  • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, komercdarbības formas, riski; plānošana un analīze; produkts un tirgus izpēte; biznesa plāna izstrāde u.c.)
  • finanšu grāmatvedība (ilgtermiņa ieguldījumi (nemateriālo aktīvu identificēšana, pamatlīdzekļu uzskaite, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite, ilgtermiņa aizņēmumu reģistrēšana grāmatvedības reģistros); apgrozāmie līdzekļi (krājumu uzskaite, saņemto un izejošo krājumu dokumentācija, debitoru uzskaite, reģistrācija un kontrole, īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite, naudas līdzekļu uzskaite); kreditori un uzkrājumi (uzkrāto ieņēmumu identificēšana, reģistrācija, kontrole un grāmatošana, citu kreditoru uzskaite, aktīvu posteņu korekcijas un citi uzkrājumi); pašu kapitāls (sabiedrības pamatkapitāla reģistrācija grāmatvedības reģistros, pamatkapitāla palielinājuma vai samazinājuma grāmatošana, peļņas noteikšana, uzskaite un sadales kārtība, rezervju grāmatošana) u. c.
  • uzņēmējdarbības nodokļi un nodevas LR (valsts un pašvaldības nodevas; LR normatīvie akti grāmatvedības jomā; administratīvā atbildība; tiešie un netiešie nodokļi; nodokļu atbilstība darījuma būtībai; nodokļu aprēķinu veikšana; PVN īpašās piemērošanas kārtība u. c.)
  • datu analīze un pārskatu sagatavošanas pamati (ieņēmumu un izmaksu klasificēšana, ieņēmumu un izmaksu kontu apgrozījumu pārskati, nodokļu un pamatlīdzekļu kustības pārskati, finanšu informācijas pārskati u.c.)

Mācību maksa: 400 EUR

Iespēja maksāt pa daļām.

Noslēgumā – profesionālās pilnveides apliecības!

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv