Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Sekretārs

Profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi"

Sekretārs bieži ir ne tikai pirmā persona, ar kuras smaidu un labvēlību saskaras ikviens esošais vai potenciālais klients, bet arī “klusais rūķītis”, kurš padara daudzus mazos darbiņus, kas gala rezultātā ir lielum lielais darbs, lai uzņēmums funkcionētu sakārtoti un organizēti!

Iegūstamā kvalifikācija: sekretārs

Kvalifikācijas līmenis: 3. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību apjoms: 960 akad. stundas (10 mēneši)

Mācību priekšmeti:

✅ Sekretāra darba organizācija
✅ Dokumentu un arhīva pārvaldība
✅ Darba tiesiskās attiecības un personāla lietvedība
✅ Saskarsmes pamati un konfliktoloģija
✅ Lietišķā etiķete
✅ Informācijas tehnoloģijas un datu statistiskā analīze
✅ Lietišķā angļu valoda
✅ Lietišķā krievu valoda
✅ Latviešu valodas praktikums
✅ Sabiedrības un cilvēka drošība

 

Mācību procesā iegūsti šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

✅ Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

✅ Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai.

✅ Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

✅ Saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai.

✅ Iegūt, izvērtēt un apkopot informāciju, lai nodrošinātu informatīvā procesa norisi organizācijā.

✅ Izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti, ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.

✅ Protokolēt dažādu līmeņu sanāksmes un lietišķas tikšanās.

✅ Izprast organizācijas struktūru un darbības procesus, lai nodrošinātu organizācijas dokumentācijas sekmīgu apriti.

✅ Atbildēt par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.

✅ Patstāvīgi veikt darba pienākumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

✅ Organizēt dažādu veidu tikšanās un pasākumus.

✅ Strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus.

✅ Saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.

✅ Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.

✅ Prast objektīvi izvērtēt situāciju, uzklausīt un respektēt citu viedokli, sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi.

✅ Pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās.

✅ Pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

✅ Izprast un ievērot veselīga dzīvesveida, darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 

Plānotie pasniedzēji: Varis Vītols, Diāna Līduma, Ilva Magazeina, Inga Sprice, Iveta Tumaščika, Vija Zēlerte, Baiba Kačanova u.c.


Mācību norise:

Mācības notiks 2 vakarus nedēļā attālināti zoomā + prakse klātienē paša izvēlētā vietā.

Pilna mācību maksa, veicot visu maksājumu uzreiz vai divās daļās - 1080 EUR.
Ja maksā ik mēnesi (128 EUR x 10), kopā 1280,00 EUR.

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt vai sazināties e-pastā - 26354505; academy@pureacademy.lv