Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Tūrisma produktu izstrāde

Profesionālās pilnveides programma "Tūrisma produktu izstrāde"

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību apjoms: 160 akad. stundas (3-4 mēneši)

Programmas saturs: 

  • tūrisma pamati (tūrisma pamatjēdzieni, tūrisma industrijas segmenti un politika, tūrisma attīstību ietekmējošie faktori, tūrisma attīstības tendences, tūrisma biroja darba organizācija u.c.
  • tūrisma produktu izstrādes pamati (produkta nozīme saimnieciskajā darbībā un tūrisma attīstībā, tūrisma produkta veidi un to veidojošie elementi, jauna produkta izstrādes process, produkta izmaksas, cenu noteikšana un ieņēmumu prognozēšana, produkta realizācija vietējā un starptautiskā tūrisma tirgū u.c.
  • tūristu grupu organizācija un vadība (tūrisma ilgtspējības principi, ceļojuma maršrutu izstrādes principi, maršruta plānošana un metodiskā apdare, tūristu grupu vadība, vides interpretācija u.c.
  • darījumu tiesiskās attiecības tūrismā (tiesību teorijas pamatjēdzieni, tūrisma organizācijas juridiskie aspekti, saistības, darba tiesisko attiecību regulējums, patērētāju tiesību un datu aizsardzība u.c.
  • noslēguma pārbaudījums

Mācību maksa: 400 EUR

Iespēja maksāt pa daļām.

Noslēgumā – profesionālās pilnveides apliecības!

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv