Piesakies ESF mācībām līdz 30. jūnijam! Nenokavē! Ieskaties sadaļā "ESF mācības"!
Grozs 0

Lietvedis

Profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi"

Programma ir akreditēta uz maksimālo laiku (6 gadiem)

Iespēja kļūt par to personu organizācijā, pie kuras kolēģi vēršas pēc padoma dokumentu aprites jautājumos, jo tieši lietvedis ir spēcīgākais dokumentu noformēšanas, arhivēšanas, reģistrēšanas, uzskaites, sadales un normatīvo aktu pārzināšanas jautājumos!

Iegūstamā kvalifikācija: lietvedis

Kvalifikācijas līmenis: 2. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību apjoms: 640 akad. stundas

Programmas saturs:

 • dokumentu pārvaldība,
 • personāla lietvedība,
 • informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika,
 • praktiskā stilistika un rediģēšana,
 • lietišķā angļu valoda,
 • darba un vides aizsardzība,
 • saskarsmes pamati,
 • lietišķā etiķete,
 • darba tiesiskās attiecības,
 • kvalifikācijas prakse,
 • valsts eksāmens

Pasniedzēji: Daiga Ercuma, Mg.oec.; Varis Vītols (maģistrs darba aizsardzībā); Ilva Magazeina, Mg.sc.educ.; Inga Sprice, Dr.sc.soc.; Iveta Tumaščika, Mg. sc. iur.;  Vija Zēlerte, Mg.psych. u.c.

Mācību maksa: 800,00 EUR

Iespēja maksāt pa daļām.

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv