Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Lietvedis

Profesionālās tālākizglītības programma "Administratīvie un sekretāra pakalpojumi"

Iespēja kļūt par to personu organizācijā, pie kuras kolēģi vēršas pēc padoma dokumentu aprites jautājumos, jo tieši lietvedis ir spēcīgākais dokumentu noformēšanas, arhivēšanas, reģistrēšanas, uzskaites, sadales un normatīvo aktu pārzināšanas jautājumos!

Iegūstamā kvalifikācija: lietvedis

Kvalifikācijas līmenis: 2. līmeņa kvalifikācija

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību apjoms: 640 akad. stundas

Mācību priekšmeti:

✅ Dokumentu un arhīva pārvaldība

✅ Darba tiesiskās attiecības un personāla lietvedība

✅ Saskarsmes pamati

✅ Lietišķā etiķete

✅ Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika

✅ Lietišķā angļu valoda

✅ Latviešu valodas praktikums

✅ Sabiedrības un cilvēka drošība

✅ Kvalifikācijas prakse

✅ Valsts noslēguma pārbaudījums


Mācību procesā iegūsti šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

✅ Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

✅ Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai.

✅ Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

✅ Saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai.

✅ Iegūt, izvērtēt un apkopot informāciju, lai nodrošinātu informatīvā procesa norisi organizācijā.

✅ Izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti, ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.

✅ Protokolēt dažādu līmeņu sanāksmes un lietišķas tikšanās.

✅ Patstāvīgi veikt darba pienākumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

✅ Strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus.

✅ Saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.

✅ Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.

✅ Prast objektīvi izvērtēt situāciju, uzklausīt un respektēt citu viedokli, sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi.

✅ Pārvaldīt valsts valodu un sazināties vienā svešvalodā.

✅ Pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

✅ Izprast un ievērot veselīga dzīvesveida, darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.


Plānotie pasniedzēji:
 

Iveta Tumaščika, Varis Vītols, Ilva Magazeina, Inga Sprice, Vija Zēlerte u.c.

Mācību norise:

Mācības notiks 2 vakarus nedēļā attālināti zoomā + prakse klātienē paša izvēlētā vietā.

Pilna mācību maksa, veicot visu maksājumu uzreiz vai divās daļās - 680 EUR.
Ja maksā ik mēnesi (128 EUR x 6), kopā 768,00 EUR.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt vai sazināties e-pastā - 26354505; academy@pureacademy.lv

Uzņemšana līdz 19.02.2024. Mācības sākas 20.02.2024.

Ir uzsākta pieteikumu pieņemšana mācībām, kas sāksies 2024. gada februārī.

Mācības notiks attālināti zoomā 2 vakarus nedēļā + prakse klātienē paša izvēlētā vietā.

Mācību ilgums - 6 mēneši.

Nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums 
  • izglītības dokumenta kopija (atestāts par vidējo izglītību)
  • uzvārda maiņas gadījumā – laulības apliecība vai cits dokuments

Dokumentu pieņemšana notiek Lielajā ielā 12-11N, Liepājā vai arī attālināti, atsūtot dokumentus pa pastu vai elektroniski parakstītus.

Pirms dokumentu iesniegšanas, aizpildi pieteikumu: https://ej.uz/talakizglitiba_2024

Pēc pieteikuma saņemšanas 2-3 dienu laikā sazināsimies ar Jums.

Mācības tiks uzsāktas, ja būs pieteikušies vismaz 8 dalībnieki!

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: academy@pureacademy.lv