Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Profesionālās pilnveides programma "Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība"

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību apjoms: 160 akad. stundas (3-4 mēneši)

Programmas saturs: 

  • dokumentu pārvaldība (dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasības, dokumentu pārvaldības procesi organizācijā, pārvaldes dokumenti un dokumentu veidlapu sastādīšana, lietu nomenklatūra, lietu veidošana un glabāšana u.c.
  • personas datu aizsardzība (IT) darbā ar dokumentiem (personas datu aizsardzības pamatjautājumi (personas datu aizsardzības jēdziens, termini, likumdošana personas datu aizsardzības jomā, personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes, personas datu aizsardzības dokumentācija, intelektuālā īpašuma aizsardzība, personas datu nodošana citām personām, sertifikācija un licencēšana personas datu aizsardzības jomā); personas datu apstrāde saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu (sensitīvu personas datu apstrāde, datu subjekta tiesības un tā piekrišana personas datu apstrādei, pārziņa un personas datu operatora pienākumi, automatizēta un neautomatizēta datu apstrāde, personas datu informācijas sistēmas, to klasifikācija); personas datu aizsardzības uzraudzības iestāžu pārbaudes u. c.
  • informācijas tehnoloģijas un to drošība (lietojumprogrammatūra mūsdienīgā organizācijā; datora lietošanas ētiskie un tiesiskie aspekti savai un citu drošībai (IT drošības specifika mūsdienās, pastāvošie draudi, IT drošības likumdošanas prasības Latvijā, atbildība par normatīvo aktu pārkāpumiem, personas datu aizsardzības sistēmas, personas datu drošība internetā, interneta lietošanas riski un apdraudējumi, paroļu nepieciešamība un datu aizsardzība ar paroli, vīrusu draudu pārbaude, datu kopiju nepieciešamība un to uzglabāšana); ievads kiberdrošībā u. c.

Mācību maksa: 400 EUR

Iespēja maksāt pa daļām.

Noslēgumā – profesionālās pilnveides apliecības!

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv