Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Praktiskā grāmatvedība komercdarbībā

Profesionālās pilnveides programma "Praktiskā grāmatvedība komercdarbībā"

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību apjoms: 160 akad. stundas (3-4 mēneši)

Programmas saturs: 

  • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, komercdarbības formas, riski; plānošana un analīze; produkts un tirgus izpēte; biznesa plāna izstrāde u.c.)
  • grāmatvedības pamati (grāmatvedība, tās nozīme, prasības, uzdevumi un to reglamentējošie normatīvie akti; grāmatvedības bilances jēdziens, uzbūve un posteņu raksturojums; grāmatvedības uzskaites principi un metodes; grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts u. c.)
  • uzņēmējdarbības nodokļi un nodevas LR (valsts un pašvaldības nodevas; LR normatīvie akti grāmatvedības jomā; administratīvā atbildība; tiešie un netiešie nodokļi; nodokļu atbilstība darījuma būtībai; nodokļu aprēķinu veikšana; PVN īpašās piemērošanas kārtība u. c.)
  • dokumentu pārvaldības pamati (dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasības, dokumentu pārvaldības procesi organizācijā, pārvaldes dokumenti un dokumentu veidlapu sastādīšana, lietu nomenklatūra, lietu veidošana un glabāšana u.c.)

Mācību maksa: 400 EUR. Iespēja maksāt pa daļām.

Kursa noslēgumā iespēja saņemt akreditētas mācību iestādes profesionālās pilnveides apliecības!

Uzzini vairāk: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv