Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

3D modelēšana ar SketchUp

Pilns nosaukums: 16_5_M_3D modelēšana ar SketchUp 

Programmas kopa: 16_M_Digitālie rīki projektēšanai (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

 • 3D modeļa izstrāde (lietotnes SketchUp darba vides sagatavošana, navigācija 3D vidē un projekciju skatu iestatīšana, 3D projektēšanas rīki un iespējas, grupu un komponentu veidošana un rediģēšana, tehniskā modelēšana, Google 3D Warehouse lietošana, griezumu veidošana, 2D un 3D datņu eksportēšana, 3D projekta izstrāde).
 • 3D vizualizācija (3D objektu teksturēšana, skatu saglabāšana, kameru izmantošana skatos, 3D projekta renderēšana, 3D video veidošana)
 • 3D druka (3D modeļa sagatavošana drukai, 3D drukas materiāli)

  Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

  Iesaistes nosacījumi: vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis) un lietotne SketchUp

  Plānotais nodarbību laiks: otrdienās un ceturtdienās 17.30-21.30 + individuālais praktiskais darbs sev ērtā laikā

  Pasniedzēja: Ilva Magazeina, izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

  Par lietotnes iegādi: https://sketchup.lv/sketchup-izglitiba/