Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Vizuālo materiālu veidošana ar „Adobe Illustrator”

Pilns nosaukums: 18_24_M_Vizuālo materiālu veidošana ar „Adobe Illustrator”

Programmas kopa: 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

 • Datorgrafikas veidi un to pielietojums
 • Adobe Illustrator interfeiss un tā pārvaldīšana
 • Programmas uzstādījumi
 • Darba vides sagatavošana
 • Iebūvēto formu veidošana
 • Iezīmēšanas paņēmieni
 • Objektu raksturlielumi
 • Bibliotēku izmantošana
 • Objektu transformēšana, dublēšana un grupēšana
 • Brīvas formas kontūras veidošanas iespējas
 • Kontūras formas rediģēšana
 • Aizpildījumu veidi un to pielietojums
 • Darbs ar tekstu
 • Simbolu izmantošana. Jaunu simbolu definēšana
 • Pārejas starp objektiem, un to pielietojums attēlu veidošanā
 • Efektu pielietojums un organizēšana
 • Rastrgrafikas objektu pārveidošanas iespējas vektorgrafikas objektos
 • Slāņi un to lietojums
 • Drukas veidi un to īpatnības
 • Poligrāfisku darbu veidošanas nosacījumi

Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

Iesaistes nosacījumi: vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)

Plānotais nodarbību laiks:
21.05. - 23.07.2024.
Otrdienās 17.30-21.30 + individuālais praktiskais darbs sev ērtā laikā

Pasniedzējs: Māris Strautmalis, Mg. art. (dizainā) 

Nodarbības notiek ATTĀLINĀTI Zoom platformā.