Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Attālināta biroja darba organizēšana un vadīšana. Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

“Attālināta biroja darba organizēšana un vadīšana"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 67 stundas (no kurām 38 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 93 stundas (no kurām 64 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

 • Pārzināt attālināta darba būtību un orientēties attālināta darba reglamentējošajos normatīvajos aktos.
 • Īstenot attālinātu lietišķo komunikāciju, ievērojot lietišķās netiķetes pamatprincipus.
 • Sadarboties un veidot attiecības starp attālinātas komandas dalībniekiem.
 • Pārzināt elektronisko dokumentu normatīvo regulējumu.
 • Parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.
 • Izstrādāt un noformēt elektroniskos dokumentus.
 • Nodrošināt elektronisko dokumentu uzskaiti un apriti.
 • Glabāt elektroniskos dokumentus.
 • Veidot un apstrādāt tekstu MS Word programmā.
 • Izmantot IT rīkus attālinātam darbam.

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti:

 • Elektronisko dokumentu pārvaldība (Elektronisko dokumentu normatīvais regulējums;  Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu; Elektroniskā dokumenta izstrādāšana un noformēšana; Elektronisko dokumentu uzskaites un aprites nodrošināšana; Elektronisko dokumentu glabāšana u.c.)
 • Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika (Datora u.c. biroja tehnikas lietošanas pamatnoteikumi; Teksta apstrādes pamatprincipi (MS Word); IT rīki attālinātam darbam: Google Drive vietnes kā failu krātuves; Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē; Aptauju veidošana; Google kalendāra izmantošana u.c.)
 • Attālināta biroja  darba organizēšanas un vadīšanas pamati (Attālināta darba juridiskie un drošības aspekti; Attālināta lietišķā komunikācija un netiķete; Sadarbība un attiecību veidošana starp attālinātas komandas dalībniekiem)
 • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji: 

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

Dace Okmane –filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā (Mg. philol.), latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste-metodiķe, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā, dažādu kursu un programmu par IT un mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanu vadītāja. 

Gints Kapenieks – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, Viļņas humānās un eksistenciālās psiholoģijas augstskolā apgūtas psiho terapeitisko grupu vadīšanas programmas - grupu psihoterapeits un krīzes konsultants. Krīzes psihologa privātprakse – konsultācijas, grupas darbs dažādos Latvijas sociālajos dienestos, NVA un ilggadēja sadarbība ar privātiem klientiem.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv