Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Biznesa uzsākšana komercdarbībā. Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

"Biznesa uzsākšana komercdarbībā"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas 

Teorija: 64 stundas 

Praktiskie darbi: 96 stundas 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes

  • pārzināt komercdarbības vidi Latvijā un komercdarbības formas biznesa idejas īstenošanai;
  • izstrādāt uzņēmuma misiju, vīziju, stratēģisko, taktisko, operatīvo plānošanu, uzņēmuma SVID analīzi un komercdarbības riskus;
  • izprast produktu viedus, dzīves ciklus, pieprasījumu un piedāvājumu, virzīšanu tirgū, cenas noteikšanu, tirgus izpēti, uzņēmējdarbības tiesiskos aspektus, uzņēmuma dibināšanas procesu, tā tiesisko regulējumu, uzņēmuma iekšējos normatīvus, profesionālās un vispārējās ētikas principus;
  • pārzināt darba tiesisko attiecību regulējumu, sabiedrisko attiecību un mārketinga būtību, to funkcijām komercdarbības attīstībai un veicināšanai;
  • prast veidot biznesa plāna izstrādi un prezentēšanu; 

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti:

  • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, komercdarbības formas, riski, plānošana un analīze, produkts un tirgus izpēte, biznesa organizēšana u.c.
  • uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums (uzņēmējdarbības tiesiskie aspekti, uzņēmuma dibināšanas nosacījumi, uzņēmuma / uzņēmējdarbības reģistrācija VID, reģistrācijas dokumentācija, uzņēmuma iekšējie normatīvi, darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums u.c.
  • mārketings un sabiedriskās attiecības komercdarbībā (mārketinga un sabiedrisko attiecību būtība, kopīgais un atšķirīgais, mārketinga plānošanas process un tirgus pozīcijas analīze, stratēģiju izvēle, mērķtirgus noteikšana, segmentēšana, konkurence, komunikācijas komplekss, sabiedrisko attiecību mērķi, funkcijas, modeļi, iekšējo un ārējo sabiedrisko attiecību aktivitātes, korporatīvā sociālā atbildība u.c.
  • biznesa plāna izstrāde (biznesa ideja, biznesa plāna mērķis un struktūra, biznesa plāna izstrāde, biznesa plāna prezentēšana

Plānotie pasniedzēji: 

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Zane Gusta – bakalaura grāds vadības zinībās/ tūrisma rekreācijas speciālista kvalifikācija, maģistra grāds vides zinībās, Doktora studiju programma Vides inženierzinātne. Vairāk nekā 9 gadus veiksmīgi vada savu uzņēmumu SIA “ZOOVILLA”, sniedz konsultācijas lauku un lauksaimniecības politikas īstenošanas  jautājumos, u.c. ES finansēto programmu starptautisko projektu korrdinatore, Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore.

Inga Bandeniece – profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (Mg. oec.), mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanas kursu un programmu vadītāja dažādās mācību iestādēs. 

Ilgvars Skrīvers - finanšu konsultants un uzņēmējdarbības uzsākšanas mentors, lektors RTU Liepājas filiālē, Liepājas Valsts tehnikumā, mācību centros "BUTS" un "Pure Academy". Iepriekš Skrīvers bijis ilggadējs A/S "Norvik Banka" Kurzemes reģiona vadītājs, bet pirms tam vairākus gadus bijis VID Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks. Bakalaura un maģistra grādi uzņēmējdarbības vadībā un muitas un nodokļu administrēšanā.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv