Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās (daļēji klātienē). Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

"Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās (daļēji klātienē)"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 76 akadēmiskās stundas 

Praktiskie darbi: 84 akadēmiskās stundas 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes par:

 • Iepazīties un izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt ar noliktavas darbību saistītos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus;
 • Izvērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem.
 • Atpazīt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus.
 • Nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju, noformēt kravas dokumentus.
 • Identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt to ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošos dokumentos.
 • Lasīt uz kravas iepakojuma esošos apzīmējumus.
 • Izvēlēties atbilstošu iepakojuma materiālu, iepakot kravu un marķēt kravu, ievērojot marķēšanas starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības
 • Piedalīties noliktavas apsekošanā, identificēt brāķētu un norakstītu kravu, kā arī kravu, kam ir beidzies realizācijas termiņš.
 • Sadarboties un uzklausīt norādījumus, sniegt ar darba uzdevuma izpildi saistītu informāciju transportlīdzekļa vadītājam un kravas saņēmējam.
 • Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Pilnveidot savas profesionālās prasmes, iegūt un izvērtēt jaunu profesionālo informāciju.

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Tēmas: 

 • Noliktavu darba organizācija
 • Kravu pārvadājumi
 • Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas
 • Dokumentu pārvaldība
 • Sabiedrības un cilvēka drošība

Plānotie pasniedzēji: 

Māra Birze - maģistra grāds matemātikā, bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, Rīgas Tehniskās Universitātes un Liepājas Universitātes docente, ilggadēja dažādu loģistikas jomu studiju lektore, eksperte pedagoģisko zināšanu apvienošanā ar eksaktajām zinībām. 

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Varis Vītols – maģistra grāds darba aizsardzība, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv