Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)

Neformālās izglītības programma “Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis)"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

 • Novērtēt un izprast grāmatvedības nozīmi, prasības, uzdevumus un reglamentējošos normatīvos aktus.
 • Orientēties grāmatvedības bilances jēdzienā, uzbūvē un posteņu raksturojumos (Bilances posteņu izmaiņas; Bilances posteņu raksturojums u.c.).
 • Apkopot un sistematizēt grāmatvedības uzskaites principus (Grāmatvedības objekti; Grāmatvedības metodes).
 • Orientēties grāmatvedības kontos, prast veikt divkāršo ierakstu un kontu korespondenci (Bilances konti; Operāciju konti; Sintētiskie un analītiskie konti, to savstarpējā sakarība. Divkāršais ieraksts, kontu korespondence. Grāmatvedības kontu plāns u.c)
 • Ievadīt un apstrādāt datus sistēmā “Jumis” (Datora reģionālie iestatījumi; Datu bāzu veidošana; Jauna lietotāja izveide u.c).
 • Veikt darbinieku uzskaiti, algu un nodokļu aprēķinu, sagatavot atskaites un ziņas par darbiniekiem sistēmā “Jumis” (Darbnespējas lapu imports no EDS; Datu atlase un meklēšana darbinieku sarakstā; Ziņas par darba ņēmējiem u.c.).
 • Veikt noliktavas uzskaiti sistēmā “Jumis” (Automātiskā kontēšana; Preču piegādes dokumentu un rēķinu izrakstīšana; Noliktavas sadaļas izmantošana nākamo periodu izdevumu uzskaitei; Inventarizācija u.c.).
 • Veikt pamatlīdzekļu uzskaiti, sastādīt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un citas atskaites.

Mācību priekšmeti:

 • Grāmatvedība sistēmā “Jumis” (Darbs ar sistēmu (atlases paneļa un navigācijas joslas lietošana, datora reģionālie iestatījumi, kopijas veidošana un atjaunošana no kopijas, datu bāzu veidošana, jauna lietotāja izveide, lomas un tiesības, papildinformācija – dokumenta piezīmes, datu eksports un imports; Personāls (Jumis Personāls); Noliktavas uzskaite; Finanses un atskaites)
 • Grāmatvedības pamati (Grāmatvedība, tās nozīme, prasības, uzdevumi un to reglamentējošie normatīvie akti; Grāmatvedības bilances jēdziens, uzbūve un posteņu raksturojums; Grāmatvedības uzskaites principi un metodes; Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts)
 • Noslēguma pārbaudījumi

 

Dalības maksa: 400 EUR. Iespēja maksāt pa daļām. 

Dalībniekiem ar bezdarbnieka statusu, izmantojot NVA kuponus - bezmaksas! 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

 

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv