Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (datorsistēmu tehniķis)

Profesionālās tālākizglītības programma

“Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (datorsistēmu tehniķis)”

Apjoms: 960 akadēmiskās stundas 

Teorija: 272 stundas  (no kurām 160 stundas ir neklātiene)

Praktiskie darbi: 356 stundas  (no kurām 222 stundas ir neklātiene)

Kvalifikācijas prakse: 332 stundas

Programmas mērķis: Izglītošanās procesā sagatavot kvalificētus datorsistēmas tehniķus, kuri spēj uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus, pārbaudīt un novērst kļūmes dažāda veida datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus, spēj sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāju darba efektivitāti.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • Ievads specialitātē
 • Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika
 • Algoritmu teorija un programmēšanas pamati
 • Lietojumprogrammatūra mūsdienīgā organizācijā
 • IKT mūsdienīgā organizācijā
 • IKT risinājumu ieviešana un uzturēšana
 • Personu datu aizsardzība (IT) un IT drošība
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Prezentēšanas māksla un lietišķā etiķete
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā angļu valoda
 • Kvalifikācijas prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījums

Plānotie pasniedzēji: 

Inga Tramdaka – profesionālais maģistra grāds Informācijas tehnoloģijās un Informācijas tehnoloģiju vadītājs, informātikas skolotāja kvalifikācija, 16 gadu pedagoga darba pieredze Liepājas Universitātē un citās mācību iestādēs.

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

Dina Barute – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), matemātikas skolotāja un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 20 gadus.

Edgars Golts – tiesību zinātņu grāds (Dr.iur.cand., Mg.iur.), zvērināts advokāts, Biznesa augstskola "Turība" Juridiskā fakultātes vieslektors, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Juridiskās fakultātes vieslektors, sertificēts personu datu aizsardzības speciālists, bērnu tiesību aizsardzības speciālists, sertificēts grāmatvedis.

Varis Vītols – maģistra grāds darba aizsardzība, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr. sc. com.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Baiba Kačanova - filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā (Dr.philol.), angļu un vācu valodas skolotāja kvalifikācija, Liepājas Universitātes svešvalodu docente, SIA “Skrivanek Baltic” svešvalodu pasniedzēja, NBS Valodu skolas svešvalodu pasniedzēja.

Programmā tiks iesaistīti arī citi pasniedzēji. 

Dalības maksa: 1561,60; VIAA PROJEKTA dalībnieka līdzmaksājums - 5% (78,08 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība!

Pieteikšanās: ŠEIT 

www.macibaspieaugusajiem.lv

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv