Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Datu analīze un pārskatu sagatavošana

Profesionālās pilnveides programma

“Datu analīze un pārskatu sagatavošana”

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 52 stundas (no kurām 24 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 108 stundas (no kurām 74 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Pilnveidot izglītojamo zināšanas un prasmes datu analīzē un pārskatu sagatavošanā. Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

 • Strādāt Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS u.c.) programmās (Datu ievade; Diagrammas izveide un noformēšana; Nosacījumu formatēšana; Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos; Noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru; Datu importēšana un eksportēšana u.c.) 
 • Analizēt dažādus datus (Datu meklēšana; Datu izvērtēšana; Datu atlase un šķirošana; Datu apstrāde; Datu dinamika u.c.)
 • Sagatavot pārskatus (Pārskatu mērķi un uzdevumi; Pārskatu veidi;            Pārskatu saturs; Datu aizsardzība (IT); Pārskatu noformēšana u.c. 

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • Darbs Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS u.c.) programmās (Datu ievade; Diagrammas izveide un noformēšana; Nosacījumu formatēšana; Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos; Noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru; Datu importēšana un eksportēšana u.c.)
 • Datu analīze (Datu meklēšana; Datu izvērtēšana; Datu atlase un šķirošana; Datu apstrāde; Datu dinamika u.c.)
 • Pārskatu sagatavošana (Datu aizsardzība (IT); Noformēšana) 
 • Pārskatu sagatavošana (Pārskatu mērķi un uzdevumi; Pārskatu veidi; Pārskatu saturs u.c.)
 • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji: 

Dina Barute – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), matemātikas skolotāja un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 20 gadus.

Liene Macijauska – maģistra grāds vadības zinībās, sabiedrības vadībā (Mg.oec.), bakalaura grāds lietišķajā socioloģijā (kvalifikācija – sociologs), 10 gadu pieredze zinātniski pētniecisko darbu un lietišķo pētījumu izstrādē, strādājot Liepājas Universitātē Socioloģisko pētījumu centrā. Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktores vietniece.

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

  Dalības maksa: 512 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (51,20 EUR)

  Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

  Pieteikšanās: ŠEIT

  www.macibaspieaugusajiem.lv

  Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv