Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Digitālās prasmes klātienes un attālināto mācību nodrošināšanai

Profesionālās pilnveides programma

“Digitālās prasmes klātienes un attālināto mācību nodrošināšanai”

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 35 stundas (no kurām 18 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 125 stundas (no kurām 82 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes

 • Izstrādāt prezentācijas PowerPoint, Prezi u.c. vidē un veiksmīgi vadīt tās.
 • Izmantot Google Drive iespējas mācību procesā, plānošanā un sadarbības veidošanā (Dokumentu augšupielāde, glabāšana un organizēšana Google Drive vietnē; Kopīgošanas saites iegūšana liela apjoma failu nosūtīšanai vai publicēšanai; Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē: teksta veidošana, rediģēšana un noformēšana, sadarbība tiešsaistē; Aptauju veidošana: aptauju izveide (nosūtīšana, kopīgošana), rezultātu apkopošana u.c.).
 • Jēgpilni un efektīvi īstenot deviņu mācību notikumu modeli “9 G” digitālajā vidē (Video un audio resursi; Mērķu saraksta veidošana un snieguma līmeņu apraksti u.c.; Video apgriešana un balss ierakstu veidošana; Testu un interaktīvu mācību materiālu veidošana, interaktīvas tāfeles izmantošana, sadarbības rīku izmantošana (Google doc kopīgoti dokumenti, Jamboard, Miro u.c.), saišu saīsināšana; Interaktīvas spēles izveide un izmantošana: mākoņpakalpojumu iespējas, OR kodu izmantošana, krustvārdu mīklu veidošanas rīki, digitālie mācību resursi satura apguvei, satura apguves praktizēšanās rīki (LearningApps, Quizizz, Claskick u.c.); Interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā: ārpusstundu pasākumos un sadarbības veicināšanā, radošu uzdevumu iespējas – PPT, video veidošana, Storyboard, Vocaro; Testu vietnes atgriezeniskās saites nodrošināšanai, vārdu mākonis; Radošie darbi digitālajā vidē; Starppriekšmetu stundu iespējas digitālajā vidē u.c.)

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • Prezentāciju veidošana un vadīšana PowerPoint, Prezi  u.c. vidē
 • Google Drive izmantošana mācību procesā, plānošanā un sadarbības veidošanā 

  Google Drive vietnes kā failu krātuves vides raksturojums:

  • Dokumentu augšupielāde, glabāšana un organizēšana Google Drive vietnē.
  • Dokumentu kopīgošana ar citiem lietotājiem, tiesību pārvaldība.
  • Kopīgošanas saites iegūšana liela apjoma failu nosūtīšanai vai publicēšanai.

  Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē:

  • Teksta veidošana.
  • Rediģēšana un noformēšana.
  • Sadarbība tiešsaistē.

  Aptauju veidošana:

  • Aptauju izveide.
  • Nosūtīšana, kopīgošana.
  • Rezultātu apkopošana.
 • Efektīva mācību plānošanu un deviņu mācību notikumu modelis “9 G” un iespējamie IT risinājumi 

  1G - PIEVĒRST UZMANĪBU:

  • video resursi
  • audio resursi

  2G - KOMUNICĒT SASNIEDZAMOS REZULTĀTUS:

  • mērķu saraksta veidošana
  • snieguma līmeņu apraksti u.c.

  3G - AKTIVIZĒT IEPRIEKŠĒJĀS ZINĀŠANAS:

  • IT rīki un platformas zināšanu aktivizēšanai (Kahoot, Socrative, Mentimeter u.c.)
  • video apgriešana
  • balss ierakstu veidošana

  4G - PIEDĀVĀT JAUNO INFORMĀCIJU:

 • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji: 

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

Dace Okmane –filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā (Mg. philol.), latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste-metodiķe, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā, dažādu kursu un programmu par IT un mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanu vadītāja. 

  Dalības maksa: 512 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (51,20 EUR) 

  Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

  Pieteikšanās: ŠEIT

  www.macibaspieaugusajiem.lv

  Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv