Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Digitālās prasmes klātienes un attālināto mācību nodrošināšanai

Pilns nosaukums: 18_12_M_Digitālās prasmes klātienes un attālināto mācību nodrošināšanai

Programmas kopa: 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (Svarīgi, aizpildot pieteikuma veidlapu!)

Galvenās tēmas:

 • Prezentāciju izstrāde un vadīšana 

 • Google Drive iespējas mācību procesā, plānošanā un sadarbības veidošanā (Dokumentu augšupielāde, glabāšana un organizēšana Google Drive vietnē; Kopīgošanas saites iegūšana liela apjoma failu nosūtīšanai vai publicēšanai; Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē: teksta veidošana, rediģēšana un noformēšana, sadarbība tiešsaistē; Aptauju veidošana: aptauju izveide (nosūtīšana, kopīgošana), rezultātu apkopošana u.c.).

 • Efektīva mācību plānošanu un deviņu mācību notikumu modelis “9 G” un iespējamie IT risinājumi

  1G - PIEVĒRST UZMANĪBU:

  • video resursi
  • audio resursi

  2G - KOMUNICĒT SASNIEDZAMOS REZULTĀTUS:

  • mērķu saraksta veidošana
  • snieguma līmeņu apraksti u.c.

  3G - AKTIVIZĒT IEPRIEKŠĒJĀS ZINĀŠANAS:

  • IT rīki un platformas zināšanu aktivizēšanai (Kahoot, Socrative, Mentimeterc.)
  • video apgriešana
  • balss ierakstu veidošana

  4G - PIEDĀVĀT JAUNO INFORMĀCIJU:

  • testu un interaktīvu mācību materiālu veidošana
  • interaktīvas tāfeles izmantošana
  • sadarbības rīki (Google doc kopīgoti dokumenti, Jamboard, Miroc.)
  • saišu saīsināšana

  5G - VIRZĪT UN ATBALSTĪT MĀCĪŠANOS:

  • interaktīva spēle kā viens no mācību paņēmieniem mūsdienīgā stundā
  • pašvadīta mācīšanās
  • mācīšanās stratēģija
  • vizuālās strukturēšanas rīki
  • mākoņpakalpojumu iespējas
  • OR kodu izmantošana
  • krustvārdu mīklu veidošanas rīki
  • digitālie mācību resursi satura apguvei, satura apguves praktizēšanās rīki (LearningApps, Quizizz, Claskick c.)

  6G - DOT IESPĒJU LIETOT JAUNO INFORMĀCIJU:

  • interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā
  • ārpusstundu pasākumos un sadarbības veicināšanā
  • radošu uzdevumu iespējas – PPT, video veidošana, Storyboard, Vocaro

  7G - SNIEGT ATGRIEZENISKO SAITI:

  • testu vietnes atgriezeniskās saites nodrošināšanai
  • vārdu mākonis

  8G - NOVĒRTĒT SNIEGUMU:

  • IT jēgpilnas atgriezeniskās saites iegūšanai
  • formatīvās vērtēšanas iespējas
  • izejas biļetes

  9G - SEKMĒT PĀRNESI, VISPĀRINĀŠANU:

  • radošie darbi digitālajā vidē
  • starppriekšmetu stundu iespējas digitālajā vidē

  Apjoms: 60 akad. h + 20 akad. h individuālā praktiskā mācīšanās

  Iesaistes nosacījumi: vismaz pamatizglītība, datorlietošanas prasmes pamata līmenī (DigComp 1.-2. līmenis)

  Nodarbību laiks: 
  Skatīt CV un vakanču portālā!

  Nodarbības notiek ATTĀLINĀTI Zoom platformā.