Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Digitālie rīki projektu vadībā ar Agile, Scrum, Lean, Kanban u.c., 9. kārta

Nodarbības notiks attālināti!

Profesionālās pilnveides programma

Galvenās tēmas:

  • Projektu plānošana un izstrāde  (projekta jēdziens un pazīmes, dokumentu izstrāde, plānošana, dizaina domāšana projektu vadībā (Mindmap – digitāls ideju vizualizācijas rīks) u.c.).

  • Digitālie rīki projektu vadībā ar Agile  (Agile pamatprincipi, jēdzieni un to skaidrojums, digitālie rīki u.c.).
  • Scrum ietvars digitālā vidē (Scrum vērtības un pilāri, komandas lomas un atbildības u.c.).
  • Digitālie rīki Lean pieejas īstenošanai projektu vadībā (Lean būtība, principi un ieguvumi, instrumenti, vērtības un principi (eng.-  JIT, TPS, 7 principles, 7 waste types, 5 why’s) u.c.).
  • Digitālie rīki Kanban (Kanban pielietojums, vērtības, informācijas tāfele un tiešsaistes rīki u.c.).
  • Jaunākās prezentāciju veidošanas lietotnes projektu prezentēšanai (prezentāciju izveides lietotnes, veiksmīga prezentēšana).

Apjoms: 160 akad. h 

Iesaistes nosacījumi: vismaz vidējā izglītība, datorlietošanas prasmes vidējā līmenī (DigComp 3.-4. līmenis)

Plānotais nodarbību laiks: 2 darbdienu vakari  17.30-21.30 un/vai sestdienas

Plānotie pasniedzēji: 

Kārlis Krēsliņš  Ventspils Augstskolas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes profesors, PhD (Loughborough University, Apvienotā Karaliste)

Dace Okmane – vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā, dažādu kursu un programmu par IT un mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanu vadītāja. 

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās un mārketingā, un dažādu projektu vadībā.

 

Mācību procesa laikā tiks iesaistīti arī citi lektori. 

Dalības maksa: 563,20 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (56,32 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/4031

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv