Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Elektronisko dokumentu izstrāde un pārvaldība

Profesionālās pilnveides programma

“Elektronisko dokumentu izstrāde un pārvaldība"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 67 stundas (no kurām 38 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 93 stundas (no kurām 64 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

 • Pārzināt dokumentu pārvaldības būtību un orientēties reglamentējošajos normatīvajos aktos.
 • Organizēt dokumentu pārvaldības procesus.
 • Izstrādāt pārvaldes dokumentu veidlapas.
 • Pārzināt elektronisko dokumentu normatīvo regulējumu.
 • Parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.
 • Izstrādāt un noformēt elektroniskos dokumentus.
 • Nodrošināt elektronisko dokumentu uzskaiti un apriti.
 • Glabāt elektroniskos dokumentus.
 • Lietot biroja tehniku, ievērojot ergonomikas, drošības noteikumus un ētiskos un tiesiskos aspektus.
 • Veidot un apstrādāt tekstu MS Word programmā.
 • Izmantot IT rīkus attālinātam darbam (Google Drive vietnes kā failu krātuves; Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē; Google kalendāra izmantošana u.c.)

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti:

 • Elektronisko dokumentu pārvaldība (Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu; Elektroniskā dokumenta izstrādāšana un noformēšana; Elektronisko dokumentu uzskaites un aprites nodrošināšana; Elektronisko dokumentu glabāšana u.c.)
 • Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika (Teksta apstrādes pamatprincipi (MS Word); IT rīki attālinātam darbam u.c.)
 • Dokumentu pārvaldības pamati 

  (Dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti; Elektronisko dokumentu normatīvais regulējums u.c.)

 • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji: 

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT 

www.macibaspieaugusajiem.lv

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv