Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Elektronisko dokumentu izstrāde un pārvaldība. Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

“Elektronisko dokumentu izstrāde un pārvaldība"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 67 stundas (no kurām 38 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 93 stundas (no kurām 64 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

 • Pārzināt dokumentu pārvaldības būtību un orientēties reglamentējošajos normatīvajos aktos.
 • Organizēt dokumentu pārvaldības procesus.
 • Izstrādāt pārvaldes dokumentu veidlapas.
 • Pārzināt elektronisko dokumentu normatīvo regulējumu.
 • Parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.
 • Izstrādāt un noformēt elektroniskos dokumentus.
 • Nodrošināt elektronisko dokumentu uzskaiti un apriti.
 • Glabāt elektroniskos dokumentus.
 • Lietot biroja tehniku, ievērojot ergonomikas, drošības noteikumus un ētiskos un tiesiskos aspektus.
 • Veidot un apstrādāt tekstu MS Word programmā.
 • Izmantot IT rīkus attālinātam darbam (Google Drive vietnes kā failu krātuves; Dokumentu veidošana un rediģēšana tiešsaistē; Google kalendāra izmantošana u.c.)

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti:

 • Elektronisko dokumentu pārvaldība (Dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu; Elektroniskā dokumenta izstrādāšana un noformēšana; Elektronisko dokumentu uzskaites un aprites nodrošināšana; Elektronisko dokumentu glabāšana u.c.)
 • Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika (Teksta apstrādes pamatprincipi (MS Word); IT rīki attālinātam darbam u.c.)
 • Dokumentu pārvaldības pamati 

  (Dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti; Elektronisko dokumentu normatīvais regulējums u.c.)

 • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji: 

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Dace Okmane –filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā (Mg. philol.), latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste-metodiķe, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā, dažādu kursu un programmu par IT un mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanu vadītāja. 

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv