Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā

Neformālās izglītības programma “Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā"

Apjoms: 120 akadēmiskās stundas

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

  • Novērtēt un izprast grāmatvedības nozīmi, prasības, uzdevumus un reglamentējošos normatīvos aktus.
  • Orientēties grāmatvedības bilances jēdzienā, uzbūvē un posteņu raksturojumos.
  • Apkopot un sistematizēt grāmatvedības uzskaites principus.
  • Orientēties grāmatvedības kontos, prast veikt divkāršo ierakstu un kontu korespondenci.
  • Ievadīt un apstrādāt datus Microsoft Excel programmā (Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos; Datu kārtošana, izmantojot nosacījumus u.c.).
  • Analizēt finanšu datus Microsoft Excel programmā.
  • Sagatavot finanšu pārskatus Microsoft Excel programmā, sniegt priekšlikumus un pieņemt lēmumus, balstītus uz datu analīzes rezultātiem (Galvenie finanšu pārskati; Finanšu analīze un interpretēšana; Ieņēmumu prognozēšana; Izmaksas, analīze, kalkulāciju sastādīšana (MS Excel); Pašizmaksas noteikšanas metodes un analīze (MS Excel); Finanšu budžeta sastādīšana un analīze (MS Excel); Ilgtermiņa ieguldījumu datu analīze, priekšlikumu sagatavošana un lēmumu pieņemšana (MS Excel)).

Mācību priekšmeti:

  • Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (Datu ievade un apstrāde Microsoft Excel programmā; Datu analīze Microsoft Excel programmā; Finanšu pārskatu sagatavošana Microsoft Excel programmā)
  • Noslēguma pārbaudījumi

 

Dalības maksa: 400 EUR. Iespēja maksāt pa daļām. 

Dalībniekiem ar bezdarbnieka statusu, izmantojot NVA kuponus - bezmaksas! 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv