Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (bez priekšzināšanām grāmatvedībā). Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

“Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (bez priekšzināšanām grāmatvedībā)"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 54 stundas (no kurām 30 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 106 stundas (no kurām 64 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

  • Novērtēt un izprast grāmatvedības nozīmi, prasības, uzdevumus un reglamentējošos normatīvos aktus.
  • Orientēties grāmatvedības bilances jēdzienā, uzbūvē un posteņu raksturojumos.
  • Apkopot un sistematizēt grāmatvedības uzskaites principus.
  • Orientēties grāmatvedības kontos, prast veikt divkāršo ierakstu un kontu korespondenci.
  • Ievadīt un apstrādāt datus Microsoft Excel programmā (Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos; Datu kārtošana, izmantojot nosacījumus u.c.).
  • Analizēt finanšu datus Microsoft Excel programmā.
  • Sagatavot finanšu pārskatus Microsoft Excel programmā, sniegt priekšlikumus un pieņemt lēmumus, balstītus uz datu analīzes rezultātiem (Galvenie finanšu pārskati; Finanšu analīze un interpretēšana; Ieņēmumu prognozēšana; Izmaksas, analīze, kalkulāciju sastādīšana (MS Excel); Pašizmaksas noteikšanas metodes un analīze (MS Excel); Finanšu budžeta sastādīšana un analīze (MS Excel); Ilgtermiņa ieguldījumu datu analīze, priekšlikumu sagatavošana un lēmumu pieņemšana (MS Excel)).

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti:

  • Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (Datu ievade un apstrāde Microsoft Excel programmā; Datu analīze Microsoft Excel programmā; Finanšu pārskatu sagatavošana Microsoft Excel programmā)
  • Finanšu grāmatvedības pamati (Ilgtermiņa ieguldījumi; Apgrozāmie līdzekļi; Kreditori un uzkrājumi; Pašu kapitāls)
  • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji:

Liesma Zariņa - sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā ar specializāciju “Grāmatvedība un finanses”, jurista palīga kvalifikācija, maģistra studijas mācību programmā “Grāmatvedība un uzskaites teorija”. Dažādu mācību iestāžu grāmatvedības nozares kursu izstrādātāja un pasniedzēja. Strādājusi dažādos Latvijas uzņēmumos (PSIA „ŪDEKA”, Biedrība „Emmaus Smiltene”, SIA „ JV Cope” u.c.) kā ekonomiste, grāmatvede un konsultante.  

Dina Baruteizglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), matemātikas skolotāja un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 20 gadus.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Plānotie laiki:

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā.

Šobrīd plānojam trešdienās no plkst. 17.30 līdz 21.00.

No 16. marta līdz 15. jūnijam.

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv