Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes

Profesionālās pilnveides programma

“Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes”

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 38 stundas (no kurām 18 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 122 stundas (no kurām 82 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes

  • Veidot pārskatāmas, uzmanību piesaistošas un efektīvas prezentācijas satura un noformējuma ziņā, ņemot vērā dažādus. psiholoģiskos aspektus, un veiksmīgi tās novadīt mērķauditorijai.
  • Pārzināt lietišķās etiķetes normas (sasveicināšanās, atvadīšanās, apģērba etiķete u.c.).
  • Izmantot dažādas lietotnes (PowerPoint, PowToon; Genially, Piktochart, Postermywall; H5p, Mentimeter; Jamboard, Linoit, Slido; Google Slides, Canva u.c.) prezentāciju veidošanai, pārzināt to iespējas un priekšrocības.
  • Izmantot dažādus digitālos rīkus (vides, audio, animācijas u.c.) prezentāciju dažādošanai.

Prasības uzņemšanai: pamatzglītība

Mācību priekšmeti:

  • Lietotnes un rīki prezentāciju veidošanai (Digitālo platformu daudzveidība prezentāciju izveidei, to iespējas: PowerPoint, Prezi, Keynote, Slides, Slidebean, Zoho Show, Google Slides, Canva, Visme  u.c.; Digitālie rīki prezentāciju dažādošanai)
  • Prezentēšanas māksla un lietišķā etiķete (Prezentēšanas māksla; Lietišķās etiķetes normas)
  • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji:

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

Dace Okmane –filoloģijas maģistra grāds latviešu valodniecībā (Mg. philol.), latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste-metodiķe, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā, dažādu kursu un programmu par IT un mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanu vadītāja. 

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr. sc. com.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

Dalības maksa: 512 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (51,20 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

www.macibaspieaugusajiem.lv

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv