Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Mazā biznesa organizēšana. Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

"Mazā biznesa organizēšana"

Apjoms: 160 akad. stundas 

Teorija: 72 stundas 

Praktiskie darbi: 88 stundas 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes:

 • Izprast uzņēmējdarbības ekonomisko un tiesisko pamatojumu;
 • Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu prasības;
 • Prast izstrādāt biznesa plānu;
 • Īstenot sabiedriskās attiecības un mārketingu mazā biznesa atpazīstamības veicināšanai un klientu piesaistei;
 • Ievērot lietišķo etiķeti saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem;
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus;
 • Ievērot darba aizsardzības, higiēnas prasības, ugunsdrošības noteikumus, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi un nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Tēmas: 

 • mazā biznesa plānošana un organizēšana (uzņēmējdarbības būtība, mazā biznesa plānošana, mazā biznesa organizēšana, uzņēmuma funkcionēšanas process, uzņēmuma iekšējā struktūra un ārējā vide, biznesa kanvas/ plāna izstrāde u.c.
 • uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums (uzņēmējdarbības tiesiskie aspekti, uzņēmuma dibināšanas nosacījumi, uzņēmuma / uzņēmējdarbības reģistrācija VID, reģistrācijas dokumentācija, uzņēmuma iekšējie normatīvi, darba tiesisko attiecību tiesiskais regulējums u.c.
 • sabiedriskās attiecības un mārketings (tirgus izpēte, mārketinga pasākumu komplekss, sabiedrisko attiecību būtība un nepieciešamība, metodes u.c.
 • lietišķās etiķetes pamati (lietišķās etiķetes jēdziens, sasveicināšanās, atvadīšanās, iepazīšanās un iepazīstināšana, uzrunas formas, netiķete, tālruņa lietošanas etiķete, darba attiecību etiķete un etiķete sabiedriskajās vietās u.c.
 • sabiedrības un cilvēka drošība (drošības koncepts un droša uzvedība, darba aizsardzības organizācija un drošības prasības, darba vides riski, ugunsdrošība u.c.)

Plānotie pasniedzēji:

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Ilgvars Skrīvers - finanšu konsultants un uzņēmējdarbības uzsākšanas mentors, lektors RTU Liepājas filiālē, Liepājas Valsts tehnikumā, mācību centros "BUTS" un "Pure Academy". Iepriekš Skrīvers bijis ilggadējs A/S "Norvik Banka" Kurzemes reģiona vadītājs, bet pirms tam vairākus gadus bijis VID Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks. Bakalaura un maģistra grādi uzņēmējdarbības vadībā un muitas un nodokļu administrēšanā.

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

Inga Bandeniece – profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (Mg. oec.), mūsdienīgu digitālo rīku izmantošanas kursu un programmu vadītāja dažādās mācību iestādēs. 

Varis Vītols – maģistra grāds darba aizsardzība, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv