Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Praktiskā finanšu grāmatvedība (ar priekšzināšanām grāmatvedībā). Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

“Praktiskā finanšu grāmatvedība (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)”

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 64 akadēmiskās stundas (no kurām 24 ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 96 akadēmiskās stundas (no kurām 54 ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes par:

 • ilgtermiņa ieguldījumiem, pamatlīdzekļiem un ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem;
 • apgrozāmajiem līdzekļiem, krājumiem, finanšu ieguldījumiem un debitoru uzskaiti;
 • kreditoru un ieņēmumu reģistrāciju un kontroli; pašu kapitāla identificēšanu un grāmatošanu;
 • nodokļu un nodevu sistēmu un administratīvo atbildību;
 • tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, to atbilstību darījumu būtībai;
 • nodokļu aprēķiniem un pārskatiem;
 • ieņēmumus un izdevumus klasificēšanu;
 • ieņēmumu un izmaksu kontu apgrozījumu pārskatu sagatavošanu;
 • nodokļu un pamatlīdzekļu kustības pārskatu sagatavošanu;
 • finanšu informācijas pārskatu sagatavošanu;
 • profesionālās un vispārējās ētikas principiem.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, komercdarbības formas, riski; plānošana un analīze; produkts un tirgus izpēte; biznesa plāna izstrāde u.c.)
 • finanšu grāmatvedība (ilgtermiņa ieguldījumi (nemateriālo aktīvu identificēšana, pamatlīdzekļu uzskaite, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite, ilgtermiņa aizņēmumu reģistrēšana grāmatvedības reģistros); apgrozāmie līdzekļi (krājumu uzskaite, saņemto un izejošo krājumu dokumentācija, debitoru uzskaite, reģistrācija un kontrole, īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite, naudas līdzekļu uzskaite); kreditori un uzkrājumi (uzkrāto ieņēmumu identificēšana, reģistrācija, kontrole un grāmatošana, citu kreditoru uzskaite, aktīvu posteņu korekcijas un citi uzkrājumi); pašu kapitāls (sabiedrības pamatkapitāla reģistrācija grāmatvedības reģistros, pamatkapitāla palielinājuma vai samazinājuma grāmatošana, peļņas noteikšana, uzskaite un sadales kārtība, rezervju grāmatošana) u. c.
 • uzņēmējdarbības nodokļi un nodevas LR (valsts un pašvaldības nodevas; LR normatīvie akti grāmatvedības jomā; administratīvā atbildība; tiešie un netiešie nodokļi; nodokļu atbilstība darījuma būtībai; nodokļu aprēķinu veikšana; PVN īpašās piemērošanas kārtība u. c.)
 • datu analīze un pārskatu sagatavošanas pamati (ieņēmumu un izmaksu klasificēšana, ieņēmumu un izmaksu kontu apgrozījumu pārskati, nodokļu un pamatlīdzekļu kustības pārskati, finanšu informācijas pārskati u.c.)

Plānotā pasniedzēja: 

Maira Lāce - grāmatvede ar piecpadsmit gadu darba pieredzi. Sniegusi grāmatvedības pakalpojumus dažādu uzņēmumu formu pārstāvjiem - SIA, biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Bijusī AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” galvenā grāmatvede. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Dažādu grāmatvedības tēmu semināru un kursu autore un lektore. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Bakalaura grāds Finanšu vadībā.

Plānotie laiki:

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā.

Šobrīd nodarbības plānojam otrdienās no plkst. 17.30 līdz 21.00.

No 15. marta līdz 28. jūnijam.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv