Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām grāmatvedībā). Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

"Praktiskā grāmatvedība komercdarbībā"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas 

Teorija: 62 akadēmiskās stundas (no kurām 24 ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 98 akadēmiskās stundas (no kurām 58 ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes par:

 • grāmatvedības nozīmi, prasībām, uzdevumiem un reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • grāmatvedības bilanci, uzbūvi un posteņu raksturojumiem;
 • grāmatvedības uzskaites principiem;
 • grāmatvedības kontiem, divkāršo ierakstu un kontu korespondenci;
 • nodokļu un nodevu sistēmu un administratīvo atbildību;
 • tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, to atbilstību darījumu būtībai;
 • nodokļu aprēķiniem un pārskatiem;
 • dokumentu pārvaldības terminoloģijām un tehniskajām prasībām dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
 • dokumentu un to atvasinājumu sagatavošanu;
 • dokumentu apriti, apstrādi, virzību, saglabāšanu; lietu veidošanu saskaņā ar organizācijas lietu nomenklatūru;
 • profesionālās un vispārējās ētikas principiem.

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti

 • uzņēmējdarbības pamati (uzņēmējdarbības būtība, komercdarbības formas, riski; plānošana un analīze; produkts un tirgus izpēte; biznesa plāna izstrāde u.c.)
 • grāmatvedības pamati (grāmatvedība, tās nozīme, prasības, uzdevumi un to reglamentējošie normatīvie akti; grāmatvedības bilances jēdziens, uzbūve un posteņu raksturojums; grāmatvedības uzskaites principi un metodes; grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts u. c.)
 • uzņēmējdarbības nodokļi un nodevas LR (valsts un pašvaldības nodevas; LR normatīvie akti grāmatvedības jomā; administratīvā atbildība; tiešie un netiešie nodokļi; nodokļu atbilstība darījuma būtībai; nodokļu aprēķinu veikšana; PVN īpašās piemērošanas kārtība u. c.)
 • dokumentu pārvaldības pamati (dokumentu pārvaldības būtība un reglamentējošie normatīvie akti, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasības, dokumentu pārvaldības procesi organizācijā, pārvaldes dokumenti un dokumentu veidlapu sastādīšana, lietu nomenklatūra, lietu veidošana un glabāšana u.c.)

Plānotie pasniedzēji: 

Maira Lāce - grāmatvede ar piecpadsmit gadu darba pieredzi. Sniegusi grāmatvedības pakalpojumus dažādu uzņēmumu formu pārstāvjiem - SIA, biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Bijusī AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” galvenā grāmatvede. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Dažādu grāmatvedības tēmu semināru un kursu autore un lektore. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Bakalaura grāds Finanšu vadībā.

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Plānotie laiki:

Nodarbības notiks 1 reizi nedēļā.

Šobrīd nodarbības plānojam ceturtdienās no plkst. 17.30 līdz 21.00.

No 17. marta līdz 7. jūlijam.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv