Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Risku pārvaldība komercdarbībā. Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

"Risku pārvaldība komercdarbībā"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 64 akadēmiskās stundas 

Praktiskie darbi: 96 akadēmiskās stundas 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes par:

 • komercdarbības būtību, veidiem un vidi Latvijā;
 • uzņēmumu risku vadīšanu;
 • komercdarbības risku novērtēšanas un vadības plāna izstrādi un kontroli pār tā izpildi;
 • riska un krīzes komunikāciju komercdarbībā;
 • uzņēmuma reputācijas vadības riskiem un krīzēm; komunicēšanu ar masu medijiem un sociālo mediju lietotājiem;
 • riska un krīzes komunikācijas plānu;
 • komunikācijas kompetenci; konfliktsituāciju risināšanu un novēršanu;
 • lietišķās etiķetes pamatprincipiem lietišķā komunikācijā;
 • profesionālās un vispārējās ētikas principiem utt.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • risku vadība komercdarbībā (komercdarbības būtība un vide, riska un riska vadības jēdziens, risks vai krīze, risks vai iespēja, risku grupas, risku veidi, risku pārvaldības standarti, risku novērtēšanas metodes, potenciālo risku apstrāde, risku vadības pieejas un principi, risku samazināšanas metodes, lēmumu pieņemšana risku apstākļos, risku novērtēšanas un vadības plāna izstrāde, kontrole pār tā izpildi u.c.
 • risku un krīžu komunikācija komercdarbībā (riska un krīzes komunikācijas būtība un elementi, komunikatīvie mērķi riska un krīzes situācijā, komunikācijas pamatprincipi riska un krīzes situācijās, uzņēmuma vadības, sabiedrisko attiecību u.c. darbinieku pienākumi un loma riska un krīzes situācijā, riska un krīzes komunikācijas juridiskie un ētiskie aspekti; riski, krīzes un reputācija; masu mediju un sociālo mediju loma riska un krīzes situācijās; riska un krīzes komunikācijas plāns u.c.
 • lietišķā saskarsme un etiķete (saskarsmes kompetence, konfliktsituāciju novēršana un risināšana, lietišķās etiķetes pamatidrošināšanai u.c.

Plānotie pasniedzēji:

Kristīne Tjarve - izglītības zinātņu maģistre, komunikācijas nozares un projektu vadības praktiķe ar vairāk nekā 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs, uzņēmuma "C SMART" vadītāja. Vairāku Latvijas izglītības iestāžu mācībspēks projektu vadības, sabiedrisko attiecību un komunikācijas programmās. 

Ilgvars Skrīvers - finanšu konsultants un uzņēmējdarbības uzsākšanas mentors, lektors RTU Liepājas filiālē, Liepājas Valsts tehnikumā, mācību centros "BUTS" un "Pure Academy". Iepriekš Skrīvers bijis ilggadējs A/S "Norvik Banka" Kurzemes reģiona vadītājs, bet pirms tam vairākus gadus bijis VID Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks. Bakalaura un maģistra grādi uzņēmējdarbības vadībā un muitas un nodokļu administrēšanā.

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc. ), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv