Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

ESF mācības nodarbinātajiem sadarbībā ar VIAA

NĀC MĀCĪTIES Profesionālās tālākizglītības iestādē “PURE Academy”!

Pieteikšanās mācībām ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros IR NOSĒGUSIES! 

Aktuālā informācija (4.11.2021.)

Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy" piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001!

Šobrīd noris projekta 6. kārta, kuras ietvaros piedāvājām mācības apgūt 15 dažādās programmās - 1 tālākizglītības programma un 14 profesionālās pilnveides programmas! Kopumā ir izveidotas 25 mācību grupas. Pateicamies izglītojamajiem par uzticību un izdarīto izvēli!

Lielākā daļa izglītojamo mācību procesu jau veiksmīgi apgūst un pavisam drīz tuvojas noslēguma pārbaudījumiem un APLIECĪBAS iegūšanai!

Ar nepacietību gaidām projekta 7. kārtu, kurā varēsim interesentiem piedāvāt jaunas un interesantas programmas savu kompetenču pilnveidei!

Aicinām sekot līdzi informācijai par pieteikšanos projekta 7. kārtā. 

Mācību izmaksas 95% apmērā profesionālās tālākizglītības programmas apguvei, kas dod iespēju iegūt profesiju, sedz ES fondi un valsts. Mācoties tālākizglītības programmā, iedzīvotājs var saņemt arī atbalstu ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ. Tālākizglītības programmas apguvei strādājošā līdzmaksājums ir 5%. Pārējo izglītības programmu apguves izmaksas ES fondi un valsts sedz 90% apmērā un strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

  • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
    • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
    • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
    • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Ja mācības uzsāktas un kādu iemeslu dēļ pārtrauktas, atkārtoti var pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

 

Aicinām pieteikties laicīgi, konkursa gadījumā priekšroka tiks dota tiem, kas būs pieteikušies agrāk!